Vinnarna i Divison 4 A, 4 B och Division 5 Östra, 5 Västra 1979